Mérési naptár

2018/2019.

Alsó tagozat

 

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

DIFER

szeptember

- október 13.

felmérés, jelentés OH

október

 

 

Számolási alapműveletek

 

március

 

K: májusi vizsga

Olvasás

- néma értő

- hangos  (olvasás-technika)

 

április

április

májusi vizsga

Másolás/helyesírás

 

április

március

 

Nyelvtani ismeretek

 

 

március

májusi vizsga

Hittan - illemtan

március

március

március

március

Életünk és környezetünk

(hagyományaink is)

 

 

április

 

 

Felső tagozat

 

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

Megjegyzés

Matematika -

alapműveletek

Október (í)

Február (í)

 

Április (í)

November vége (í)

Év végi vizsga (í)

Országos komp.

2019. május 29.

6-8. évfolyam

Próba komp. mérés

Május (í)

Március (í)

Május (í)

Március (í)

-

Olvasás

December (sz)

Országos komp.

2018. május 23.

6. évfolyam

-

-

 

Országos komp.

2019. május 29.

6-8. évfolyam

Helyesírás/nyelvtan

Április (í)

-

Év végi vizsga (í)

Irodalom

 

Április (sz)

Év végi vizsga (sz)

Történelem

-

Április (sz)

Április (í)

Év végi vizsga (í)

-

Idegen nyelv

 

Országos mérés

6 évfolyam

Május vége (sz)

Év végi vizsga (sz)

Országos mérés

2019.május 22.

6-8. évfolyam

Természetismeret

-

Április  (sz)

-

-

-

Hittan

-

Május konfirmáció

Bibliaismeret (í)

Április

Év végi vizsga (sz)

-

Informatika

-

-

-

Év végi vizsga (gy)

-

Fizika

-

-

-

Év végi vizsga (í)

-

Kémia

-

-

-

Év végi vizsga (í)

-

Biológia

-

-

-

Év végi vizsga (í)

-

Földrajz

-

-

-

Év végi vizsga (í)

-

Komplex (fizika, kémia,

biológia, földrajz)

-

-

Április

-

-