FŐMENÜ


Széchenyi 2020

HATÁRTALANUL

Mindig felemelő és csodálatos érzés az, amikor egy emberekkel tele templomban hangozhat Isten Igéje. Az Ige, amely felemel, bátorít, az Ige, ami megvigasztal. Ebben az érzésben lehetett része a Nagykunsági Református Egyházmegye által megrendezett éves Presbiteri Konferencia minden egyes résztvevőjének. Több száz ember gyönyörködhetett a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola kisdiákjainak Jézust köszöntő énekében, miközben virágokkal a kezükben vonultak be a törökszentmiklósi Templomba. Könnyeket csalt a szemekbe, hogy kicsi és nagy, határon inneni és túli, együtt hálaadással tud emlékezni Jeruzsálembe való bevonulására. Ezért az Isten által megáldott szeretetközösségért adott hálát Szabó József, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség elnöklelkésze is. Ő szintén köszöntötte az Istentiszteleten megjelenteket, megkülönböztetett figyelemmel: Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Dr. Juhász Enikőt, Törökszentmiklós város polgármester asszonyát, valamint a Nagykunsági Református Egyházmegye erdélyi testvér egyházmegyéjének, a Kézdi-Orbai Egyházmegye megjelent képviselőit.